Jakou hrají budovy roli v globálním oteplování?

Jakou hrají budovy roli v globálním oteplování?
30.1.2015

Na spotřebu energie v budovách připadá zhruba 32 % celkového množství využívané energie. Do poloviny století se může tato spotřeba a s ní související emise CO2 zdvojnásobit nebo potenciálně dokonce ztrojnásobit. Při pohledu na tato čísla je jasné, že budovy musí být při snaze o zmírnění globálních změn klimatu brány v potaz. Potenciální cestou je zvyšování energetické efektivity. Organizace Global Buildings Performance Network (GBPN) proto vytvořila nástroj na modelování možných scénářů vývoje energetické náročnosti budov do roku 2050.

Building Energy Performance Scenarios Tool (BEPS) je první online interaktivní modul, se kterým můžete zjistit, kde bychom mohli být, pokud jde o energetickou náročnost budov do roku 2050, v závislosti na politických rozhodnutích a volbách technologie. Existují tři možné scénáře:

  • „Frozen“ - bez dalších zásahů
  • „Moderate“ - založený na současných politických trendech
  • „Deep“ - nejambicióznější

Právě analýza ukazuje, že i když bychom byli úspěšní v realizaci naší současné energetické strategie budov (moderate), stále by rostla celková spotřeba poptávky po tepelném komfortu v budovách, do roku 2050 téměř o 50 %. Hlavní výstupy nejambicióznějšího scenáře (Deep) ale ukazují, že snižování celkové spotřeby tepelné energie o 30 % do roku 2050 je možné, a to sjednocením názorových politických proudů a uplatněním současného stavu nejmodernějších politik a technologií. V jednotlivých scénářích můžete generovat tabulky a grafy dle výběru – spotřeba energie pro ohřev vody, vytápění a chlazení pro klíčové regiony a celý svět, odlišné klimatické podmínky, scénáře a typy budov. Pomocí interaktivní mapy můžete získat přehled o celkové spotřebě tepelné energie pro zvolený region ve zvoleném scénáři.

Prozkoumejte sami vstupní data modelu

GBPN umožňuje stáhnout vstupní data a využít je pro vlastní potřebu. Neváhejte sdílet všechny své nápady na vylepšení přímo s GBPN, které uvítá jakoukoliv zpětnou vazbu pomocí připraveného formuláře. Přístup k modelu i datům najdete ZDE.

Podívejte se na videonávod