Jak se stát energetickým specialistou?

Jak se stát energetickým specialistou?
22.5.2020

Informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO k:

  • provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku,
  • zpracovávání průkazu,
  • provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
  • provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Energetickým specialistou se může stát fyzická osoba, která je odborně způsobilá, získala - li:

  • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním
  • v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty doplněné přílohami a v případě fyzické osoby složením odborné zkoušky. 

Více informací na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.