Jak renovovat budovy, které spotřebují méně energie?

Jak renovovat budovy, které spotřebují méně energie?
23.2.2016

Practical Approaches to the Building Renovation Challenge je dokument, který shrnuje závěry odborníků 40 projektů financovaných EU, zároveň obsahuje výsledky workshopu, který se uskutečnil v prosinci 2015 v Bruselu.

Budovy jsou zodpovědné za 40% spotřeby energie a více než třetinu emisí CO2 v EU. Rekonstrukce stávajících budov je klíčem ke splnění našich dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a klimatu. V praxi to je však velmi náročné vzhledem k řadě technických, právních a jiných překážek, proto je potřeba učinit nutná opatření, včetně dalšího výzkum, demonstrovat inovativní řešení a usnadněnit jejich zavádění na trh.
Přečtěte si zprávu: Energy Efficiency: Practical Approaches to the Building Renovation Challenge zde.