Jak na energetické Horizonty?

Jak na energetické Horizonty?
26.5.2020

Ve dnech 25. a 26. května 2020 se uskutečnilo online školení na přípravu žádostí do programu Horizont 2020, „Mastering the Art of Preparing an Excellent Proposal in the Energy Challenge“. Webinář vedla zkušená lektorka a hodnotitelka projektů Horizont 2020 Irena Kondratenko a zúčastnilo se jej 31 projektových manažerů a výzkumných pracovníků z akademického a průmyslového prostředí. 

Během dvou dnů se účastníci do podrobna seznámili s programem Horizont 2020, rámcem a typem podporovaných témat a aktivit. První den začal stručným uvedením do programu Horizont 2020, jak identifikovat vhodnou výzvu a rozvést projektový nápad do kvalitní žádosti s dobře sestaveným konsorciem partnerů a aktivitám odpovídajícím rozpočtem. Školitelka poté představila náležitosti jednotlivých kapitol projektové žádosti: Impakt, Implementace a Technická a odborná excelence. Jednou z nejčastějších chyb při přípravě žádosti je přílišná koncentrace na rozdělení pracovních balíčku (Work Packages); právě impakt a excelence by měly být formulovány v první fázi psaní a měly by být logicky propojeny s cíli projektu, běžně jsou totiž dopisovány v závěru přípravy.

Následující den bylo dopoledne věnováno praktickým tématům: vytvoření silného konsorcia a hledání vhodných partnerů, projektové plánování a management a sestavení rozpočtu. Druhá část dne byla zaměřena na detailní představení rámce H2020 a Horizon Europe a hodnotícímu procesu. Účastníci ocenili osobní zkušenosti školitelky a vhled vedoucí k porozumění hodnotícíhou procesu.

Školení je součástí aktivity vzdělávací workshopy a je podpořeno z projektu LTI19013, podpořeného MŠMT v rámci programu INTER-INFORM.