Jak byste popsali politiku energetické efektivity ve své zemi?

Jak byste popsali politiku energetické efektivity ve své zemi?
4.2.2015

V roce 2014 Evropská unie odstartovala realizaci třetí etapy projektu „Energeticko efektivní hlídka“ EEW 3. Hlavním cílem projektu je usnadnit provádění směrnice o energetické účinnosti (EED) v celé EU, a zajistit konstantní zpětnou vazbu o provádění evropských a národních politik v oblasti energetické účinnosti.

Projekt EEW 3 navazuje na předchozí 2 etapy projektu – EEW 1 a EEW 2. V průběhu první etapy projektu (2007 – 2010) vznikaly Národní akční plány energetické účinnosti. V rámci druhého kola projektu EEW2 (2010-2013) probíhaly konzultace s odborníky na jednotlivé národní politiky energetické účinnosti a jejich vnitrostátní legislativu. Na základě toho vzniklo 28 zpráv z jednotlivých zemí poskytujících dobrý přehled o stavu národních politik v oblasti energetické účinnosti. Výstupy obou etap projektu si můžete prohlédnout na webových stránkách projektu.

Sdílejte svůj názor na politiky v oblasti energetické efektivity ve své zemi

Projekt ve své třetí fázi má za cíl aktivovat, konzultovat a propojit klíčové sítě všech zúčastněných stran – zákonodárce, místní a regionální samosprávu, zástupce obchodní sféry a odborníky, dělat průzkumy, dotazníková šetření, screening národních akčních plánů energetické účinnosti a analyzovat vstupy hlavních zúčastněných stran. V rámci EEW 3 byl právě zahájen průzkum a shromažďování názorů o vývoji národních politik v oblasti energetické účinnosti členských států EU za poslední 3 roky.

Připojte Váš názor a vyplňte dotazník. Více informací a dotazník ZDE.