ITRE žádá navýšení cíle energie z OZE na 35%

ITRE žádá navýšení cíle energie z OZE na 35%
1.12.2017

Tento týden schválil Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) několik návrhů v revidované směrnici o obnovitelných zdrojích. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v roce 2030 by měl činit nejméně 35%. Pozměňovací návrhy míří do Evropského parlamentu k finálnímu odhlasování. 

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku s v hlasování podpořil vyšší cíle pro podíl energie z obnovitelných zdrojů a pro energetické úspory, než původně navrhla Evropská komise.

Jedním z návrhů je zvýšení závazného celoevropského cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě v roce 2030, a to z původních 27% na nynějších 35%. Pro Českou republiku by měl národní cíl činit 26% oproti stávajícím 15%.

Výbor europarlamentu také odhlasoval záměr zvýšit energetickou účinnost k roku 2030 závazně o 40% a nastavil tak výrazně vyšší laťku než je celounijní orientační cíl 27%, navržený komisí.

Pozměňovací návrhy OZE i fotovoltaiky:

  • silná opatření zamezující retroaktivním zásahům do poskytovaných schémat podpory, změny schémat podpory budou muset být oznamována minimálně s devítiměsíčním předstihem
  • zlepšená kritéria návrhů schémat podpory, která odrážejí specifičnost solárních a malých zdrojů
  • zkrácení schvalovacích procedur pro malá fotovoltaická zařízení; např. projekty do 10,8 kW budou moci být připojeny na základě prostého oznámení provozovateli distribuční sítě, u větších provozoven pak také dojde ke zjednodušení administrativy a zrychlení celého procesu
  • zákaz uvalování specifických daní a poplatků na spotřebu vlastní vyprodukované elektřiny

Plénum Evropského parlamentu by mělo o návrzích hlasovat již v lednu 2018.