Investiční fórum Paktu starostů - financování energetické efektivity

Investiční fórum Paktu starostů - financování energetické efektivity
24.1.2018

Agentura EASME ve spolupráci s Paktem starostů pořádá 21. února 2018 v Bruselu celodenní akci zaměřenou na zvýšení investic do udržitelné energetiky a změn klimatu nutných k dosažení EU klimatických a energetických cílů pro roky 2020 a 2030.

Na akci se představí 25 úspěšných projektů v pěti paralelních interaktivních workshopech, spojujícím tématem je financování následujících oblastí:

  • přizpůsobování se klimatickým změnám
  • čistá městská doprava
  • energetická účinnost ve veřejném majetku
  • renovace domů ve městech a regionech
  • inovativní energetická řešení 

Setkání umožní klíčovým zástupcům měst, regionů, průmyslu a finančního sektoru diskutovat hlavní předpoklady úspěšného rámce pro financování změn klmatu, čisté městské mobility a energetické efektivity na operační úrovni.

Oficiální stránky pořadatelů poskytnou podrobnější info, včetně odkazu na registraci.