Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)
11.11.2019

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům
nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se
zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

Akce je určena jak zástupcům výzkumných institucí, tak podnikům, které usilují o vývoj a komerční uplatnění inovačních řešení a produktů. Nástroje EIC představují zajímavou příležitost pro navázání spolupráce mezi akademickými a průmyslovými partnery.
Kromě informací o zásadách a pravidlech zapojení do nástrojů EIC seminář účastníkům nabídne možnost seznámit se se zkušeností zástupců úspěšných projektů a pohledem hodnotitele.

Datum: 26. listopadu 2019
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6, zasedací místnost Labe

PROGRAM

 • 09:30 – 10:00 Registrace
 • 10:00 – 10:20 EIC: Proč vznikla a jakou roli hraje v Rámcovém programu? Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP
 • 10:20 – 10:50 Pathfinder: Podpora vzniku a rozvoje deep-tech inovací v Evropě Petr Pracna, národní kontakt FET (Budoucí a vznikající technologie)
 • 10:50 – 11:10 Zkušenost úspěšného účastníka v programu FET (bude potvrzeno)
 • 11:10 – 11:40 Akcelerátor: Tržní uplatnění riskantních inovací evropských MSP Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP
 • 11:40 – 12:00 Diskuse, přestávka na kávu
 • 12:00 – 12:20 Projekt RADARR 2: Příprava žádosti SME Instrument fáze 2 a zkušenost s průběhem hodnocení Zástupce firmy FUTTEC, a.s.
 • 12:20 – 12:40 Fast Track to Innovation: Spolupráce průmyslu a akademie pro rychlý přechod inovací na trh Martin Škarka, národní kontakt Inovace v MSP
 • 12:40 – 13:00 Jak jsou projekty zaměřené na inovace hodnoceny? (bude potvrzeno)
 • 13:00 – 13:15 Access2EIC: Služby národních kontaktních pracovníků žadatelům do nástrojů EIC Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP
 • 13:15 – 14:15 Oběd, zakončení semináře

Registrujte se zde.