Horizont 2020: výzvy ke smluvnímu partnerství v energeticky efektivní výstavbě

Horizont 2020: výzvy ke smluvnímu partnerství v energeticky efektivní výstavbě
29.10.2015

V říjnu 2015 byly vyhlášeny nové výzvy ke smluvnímu partnerství (Contractual Public-Private Partnerships, cPPPs) v energeticky efektivní výstavbě (EeB) v rámci programu Horizont 2020. Jejich cílem je podpora ekologických technologií a vývoje energeticky účinných systémů a materiálů pro použití v nově budovaných či renovovaných budovách, které mají potenciál drasticky zredukovat objem emisí CO₂. V roce 2016 má být žadatelům rozděleno 57 milionů eur.

Smluvní partnerství Energeticky efektivní budovy se již od svého vzniku zaměřuje na inovační řešení vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov, vývoj nových stavebních materiálů a komponentů, ICT systémů řídících efektivní využívání energie v budovách a tak dále. Hlavními prioritami pro rok 2016 pokročilé izolační systémy, tepelné distribuční systémy, osvětlení, okna a systémy pro výrobu energie založené na obnovitelných zdrojích. Mezi dalšími budou i programy pro spolehlivé simulace, předpovědi a metody jejich hodnocení, které integrují ekonomické, sociální a environmentální otázky včetně pohodlí a bezpečnosti.

Mezi aktuálně vyhlášenými výzvami jsou následující:

  • EeB1-2016: Vysoce účinné izolační materiály s vylepšenými vlastnostmi
  • EeB2-2016: Ukazatele výkonu a techniky monitorování energetické efektivity a kvality prostředí na úrovni jednotlivých budov i obvodů
  • EeB3-2016: Integrace pokročilých technologií pro vytápění a chlazení úrovni jednotlivých budov i obvodů
  • EeB4-2016: Nové technologie a strategie pro rozvoj prefabrikovaných prvků skrze opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů a konstrukcí
  • EE10-2016: Podpora rychlých a cenově efektivních hlubokých renovací budov

Termín pro odevzdání žádostí v těchto výzvách je 21. ledna 2016. Více informací naleznete ZDE.

Smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs)

Smluvní (kontraktační) partnerství náleží se Společnými technologickými iniciativami (JTIs) mezi nástroje podpory spolupráce veřejného a výzkumného sektoru s podnikatelskou sférou pro podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Osm smluvních partnerství bylo zahájeno Evropskou komisí dne 17. 12. 2013, deváté pak 13. 10. 2014. Jedná se o oblasti se strategickým významem pro evropský průmysl. Na rozdíl od JTIs, cPPPs nevyhlašují své vlastní výzvy, ale finanční podpora je udělována prostřednictvím výzev rámcového programu Horizont 2020.

Zdroj: www.h2020.cz