Horizont 2020 nabídne otevřený přístup k výzkumným datům

Horizont 2020 nabídne otevřený přístup k výzkumným datům
24.8.2016

Aktualizovaný pracovní program Horizontu 2020 pro rok 2017 přinese zásadní novinku spočívající
v zavedení povinnosti otevřeně a bezplatně zpřístupňovat výzkumná data vytvořená ve všech projektech Horizontu 2020, tj. již ne pouze ve vybraných pilotních projektech.

Tato povinnost se bude týkat všech projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016; výjimkou jsou instrumenty, v nichž ke generování výzkumných dat nedochází (např. SME Instrument fáze 1, Cofund, ERC Proof of Concept, ERA-Nety, u nichž nedochází k vytváření výzkumných dat).

Smyslem této změny je umožnit komukoliv bezplatně získat, vytěžovat, použít, reprodukovat a šířit výzkumná data vytvořená v projektech Horizontu 2020; jde zejména o výzkumná data sloužící jako podklad pro recenzované vědecké publikace. Nadále je umožněno se z této povinnosti vyvázat, podmínkou ale je odůvodnit svůj záměr v projektu vytvořená výzkumná data nezpřístupnit.

Detaily k této změně jsou uvedeny ZDE (str. 16-17) a ZDE (str. 39).

Zdroj: http://www.tc.cz/cs/