Harmonogram výzev OP VVV v roce 2017

Harmonogram výzev OP VVV v roce 2017
3.1.2017

V roce 2017 plánuje ŘO OP VVV vyhlásit celkem 12 výzev, které budou zaměřeny na výzkum a vývoj, vysoké školy či regionální školství. První výzvy budou vyhlášeny již během ledna, a to hlavně v Prioritní ose 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.

Podporované aktivity jsou cíleny např. na realizaci výzkumných projektů v před-aplikační fázi, nebo přípravy a realizace projektů dlouhodobé mezioborové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Jaro 2017 bude patřit Prioritní ose 2 – Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků. Úplný výčet všech plánovaných výzev pro rok 2017 naleznete na webových stránkách http://opvvv.msmt.cz v záložce Výzvy OP VVV.