FINERPOL na workshopu Energetická resilience obcí

FINERPOL  na workshopu Energetická resilience obcí
15.6.2017

Zástupci projektu FINERPOL představili příklady dobré praxe na odborném semináři, který byl určen pro starosty a místostarosty měst a obcí, konaném 14. června v Buštěhradě.

V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Cílem semináře bylo ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od provozní ekonomiky po zajištění financování.

Zástupci FINERPOL představili nástroj EPC, financování energetických investic z úspor na příkladu Moravské Třebové a příklad dobré praxe z Anglie, Plymouth Energy Community.

Seminář se konal v rámci EUSEW Energy Days pod záštitou E.ON Enegy a.s.

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2017.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).