Evropský týden regionů a měst 2018

Evropský týden regionů a měst 2018
17.9.2018

 Ve dnech 8. - 11. 10. 2018 proběhně v Bruselu jedna z nejrozsáhlějších veřejných akcí ve svém obrou, Evropský týden regionů a měst. Zástupci samospráv budou mít příležitost setkat se odborníky a akademiky a probrat své zkušenosti v oblasti regionálního a místního rozvoje.

Akce proběhla poprvé v roce 2003 z iniciativy Evropského výboru regionů, ke kterému se o rok později přidalo Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. Od počátků je podporován vznik evropské platformy, která propojí odborníky v oblasti regionálního a místního rozvoje. Podporovaných témat je mnoho, od výměny osvědčených postupů v oblasti hospodářského rozvoje a sociálního začleňování, přeshraniční spolupráce, partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo komunitně podporované inovace.

Každoročně se říjnového týdne zúčastní kolem 6 000 lidí, je uspořádáno přes 100 workshopů, diskuzí a výstav. Vedle toho proběhne od září do listopadu nespočet lokálních akcí po celé Evropě.

Program a možnosti zapojení najdete na stránce Evropského týdne měst a regionů.