Evropské fórum měst v Praze

Evropské fórum měst v Praze
14.8.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 13. října 2017 mezinárodní konferenci o perspektivách městského rozvoje v oblasti Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN). Konferenci bude předcházet jednodenní workshop s názvem Housing Estates, What’s Next?

Cílem konference "European Urban Forum" je :

  • otevřeně diskutovat jak efektivně implementovat dokumenty o bydlení a rozvoji měst, které byly nedávno schválené OSN a EU,
  • sdílet zkušenosti a vize,
  • hledat možné synergie v aktivitách OSN a EU zaměřených na rozvoj měst a bydlení,
  • posílit spolupráci mezi OSN a EU v otázce městského rozvoje a
  • diskutovat o úloze politiky soudržnosti EU a její územní a urbánní dimenzi po roce 2020.

Fórum je určeno zástupcům EHK OSN, orgánů OSN a EU, představitelům české veřejné správy, zejména měst a obcí, ale i zástupcům akademické sféry.

O den dříve, 12. 10. 2017 se uskuteční workshop zaměřený na koherentní přístup k městskému plánování a správě obcí, kdy budou představeny případové studie z Holandska a Německa.

Více informací o akci a možnost registrace bude od 1. 9. 2017 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.