Evropská komise zveřejnila předběžné verze pracovních programů 2016-17

Evropská komise zveřejnila předběžné verze pracovních programů 2016-17
10.9.2015

Evropská komise zveřejnila předběžné verze většiny pracovních programů programu Horizont 2020 pro období 2016 až 2017. Oficiální vyhlášení výzev se očekává v říjnu 2015 a všechny relevantní dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách Horizon 2020 a Účastnickém portálu.

Dokumenty jsou zveřejnovány těsně před finálním schválením finálních verzí pracovních programů. Komise ovšem zdůrazňuje, že tato verze není v žádném případě závazná, má dát zájemcům o financování pouze představu o chystaných oblastech podpory.

Veškeré dostupné dokumenty jsou ke stažení ZDE.

Co je to pracovní program?

Víceleté pracovní programy stanovují možnosti financování v rámci programu Horizont 2020 a jsou připravovány Evropskou komisí. V programu každého prioritního tématu jsou vytyčeny klíčové oblasti a partneři chystané spolupráce - pracovní programy oznamují konkrétní oblasti výzkumu a inovací, které budou financovány. Jsou dostupné prostřednictvím Účastnického portálu a ukazují časové rozvržení nadcházejících výzev k předkládání návrhů. Připravená výzva uvádí přesnější informace o výzkumných a inovačních otázkách, kterými by se žadatelé o financování měli ve svých návrzích zabývat.

Zdroj: European Commission