Evropská komise zveřejnila pracovní program na období 2018-2020

Evropská komise zveřejnila pracovní program na období 2018-2020
3.11.2017

Evropská komise zveřejnila koncem října pracovní program pro roky 2018 – 2020 programu Horizont 2020. Komise plánuje investovat v tomto období do priorit programu H2020 a do podpory inovací 30 miliard eur.  

Pracovní program pro období 2018 – 2020 se soustředí na méně témat, na které je určeno větší množství finančních prostředků a podpoří priority Evropské komise následovně: do oblasti nízko emisní ekonomiky a udržitelného klimatu bude investováno 3,3 mld. EUR, do oblasti oběhového hospodářství 1 mld. EUR, do digitalizace a transformování evropského průmyslu a služeb 1,7 mld. EUR, do bezpečnosti 1 mld. EUR a do oblasti migrace 200 mil. EUR.

2,2 miliardy eur bude vyčleněno na projekty zaměřené na čistou energetiku, a to ve čtyřech vzájemně propojených oblastech: obnovitelné zdroje, energeticky účinné budovy, elektromobilita a řešení umožňující skladování elektrické energie.

Komise také podpoří zahájení činnosti Evropské rady pro inovace (EIC), jejímž cílem je podpořit vynikající inovátory, podnikatele, malé firmy a výzkumné pracovníky s jasnou představou a ambicí o mezinárodní rozšíření.

Evropská komise navíc zjednoduší pravidla pro účast v grantových programech.

Tiskovou zprávu o prioritách financování EK naleznete zde.

Pracovní program k přečtení zde.