Evropská komise schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace pro ČR

Evropská komise schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace pro ČR
18.10.2016

Cílem tzv. Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení zdrojů v celkovém objemu až 70 miliard korun do oblastí výzkumu a podnikání a mimo jiné také co nejúčelnější propojení akademického a podnikatelského sektoru.

Schválení této strategie, kterou česká vláda schválila na konci června tohoto roku, bylo také předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech.

První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 budou vyhlášeny na podzim 2016. Pod Národní RIS3 strategii jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Celý dokument naleznete ke stažení na stránkách Úřadu vlády ČR