Evropská komise představuje balíček udržitelné energetické bezpečnosti

Evropská komise představuje balíček udržitelné energetické bezpečnosti
18.2.2016

Evropská komise představila balíček energetické bezpečnosti, který obsahuje širokou škálu opatření k posílení odolnosti EU vůči přerušení dodávek, prostřednictvím snižování spotřeby energie, zvyšování výroby energie v Evropě (včetně z obnovitelných zdrojů), dále rozvíjení dobře fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií, včetně diverzifikace zdrojů a dodavatelů energie. Tato opatření by měla přinést větší transparentnost evropského trhu s energiemi.

Komise tak zahájila vůbec první strategii pro řešení využívání energie, která zahrnuje plány na podporu energetické účinnosti budov. Ty mají za úkol zdokonalit vazby mezi rozvody elektřiny a tepla, které výrazně zvýší využívání obnovitelných zdrojů energie, a podporují opětovné využití odpadního tepla a chladu generované průmyslem.

Strategie má rovněž spotřebitelům usnadnit přístup k informacím s cílem umožnit jim lépe nakládat s energiemi, informovat je o možných energeticky úsporných inovacích a možnostech výroby vlastní energie z obnovitelných zdrojů.

Další informace naleznete na webové stránce Evropské Komise.