European Research and Innovation Days

European Research and Innovation Days
3.7.2019

Každoroční konference European Research and Innovation Days se uskuteční 24.-26. září 2019 v Bruselu. Akce, na které se potkávají politici, výzkumníci, zástupci průmyslu a další, poskytne mimo jiné významnou příležitost k diskusi nad podobou a strategickými proritami příštího rámcového programu Horizon Europe.

 

Součástí inovačních dnů jsou tyto akce:

Konference o strategiích

Konference o politikách sdružuje tvůrce politiky na vysoké úrovni, představitele průmyslu, financí, akademické sféry a podnikatelské komunity, aby debatovali a formovali budoucí výzkum a inovační prostředí. Zahrnuje důležité oblasti vědy, inženýrství, lékařství a širší sociální a environmentální otázky.

Inovační evropský hub

Innovative Europe Hub je jedinečným místem pro setkávání a navazování kontaktů pro inovátory, investory, podnikatele a celou řadu podniků, služeb, organizací občanské společnosti, agentur a zprostředkovatelů, díky nimž jsou evropské vědecké technologie tak dynamické.

Výstava "Věda je úžasná"

Výstava Věda je úžasná je zdarma a otevřená všem a chce přiblížit vědu veřejnosti. Boj s rakovinou, zpomalení globálního oteplování, prevence hladu a sucha, usnadnění lidského života ve vesmíru… to vše je součástí různých aktivit, které mohou školy, rodiny a mladí lidé na akci objevit.

Více informací naleznete zde.