European Conference on Computing in Construction

European Conference on Computing in Construction
12.6.2019

 EC3 (European Council on Computing in Construction) pořádá Evropskou konferenci pro IT ve stavebnictví, která se bude konat 10. až 12. července na řecké Krétě. 

Tato akce je první evropskou konferencí pro informační, komunikační a technologický výzkum, inovace a politiku pro stavební sektor jako celek. Klade si za cíl spojit výzkumné pracovníky, odborníky z praxe a odborníky ve stavebnictví z celé Evropy tak, aby sdíleli informace v této problematice ve všech aspektech souvisejících s výpočetní technikou ve stavebnictví. Konference usiluje o navázání aktivního dialogu ve výzvách v oblasti výpočetní techniky ve stavebnictví a poskytuje platformu pro prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a odborné praxe v této oblasti.

Na konferenci je ještě urychleně možné do 16. 6. 2019 poslat příspěvky:

  • případové studie a ponaučení
  • nové techbologie a jejich aplikace ve stavebnictví
  • inovativní řešení vyvinutá v rámci inovačních projektů EU nebo členských států

Více informací o příspěvcích zde a zde.

Více informací o konferenci zde.