EUREKA - GlobalStars Argentina

EUREKA - GlobalStars Argentina
17.4.2018

V oblasti mezinárodní spolupráce v průmyslovém výzkumu a vývoji byla otevřena výzva programu EUREKA - GlobalStars Argentina . Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.

Vědecko-výzkumné projekty mohou podávat konsorcia složená minimálně ze dvou partnerů, z nichž jeden musí mít sídlo v Argentině a druhý v jedné z uvedených zemí - ČR, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.

Účast českých subjektů zaštituje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka výzvy je 7. června 2018.

Detailnější informace najdete na stránkách EEN: enterprise-europe-network/eureka-globalstars-argentina.