EU schválila pozici pro konferenci o ochraně klimatu v Paříži

EU schválila pozici pro konferenci o ochraně klimatu v Paříži
22.9.2015

Rada pro životní prostředí dnes přijala závěry, které představují společnou pozici EU na mezinárodní klimatickou konferenci COP21, která se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v Paříži. Českou republiku na Radě zastupoval ministr Richard Brabec.

Ministři pro životní prostředí zemí EU se sešli v Bruselu v mimořádném termínu, aby schválili mandát Evropské unie a jejích členských států pro vyjednávání nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu po roce 2020. Ta má být přijata na přelomu listopadu a prosince na konferenci COP 21 v Paříži. Na zasedání Rady ministři diskutovali především o dlouhodobém cíli EU pro snižování emisí skleníkových plynů, mechanismu pro navyšování redukčních cílů, který má být zakotvený v nové smlouvě o ochraně klimatu, či o otázkách spojených s financováním opatření na ochranu klimatu.

Koordinační schůzku ministrů zemí V4+2

Před vlastním zasedáním Rady pro životní prostředí proběhla pod vedením ministra Richarda Brabce ještě koordinační schůzka ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska. Vedle přípravy na pařížskou konferenci ministři projednali návrh revize systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, který Evropská komise představila v červenci letošního roku. Skupina V4, jíž Česká republika v současné době předsedá, především hledala priority, které by v projednávání návrhu mohla společně prosazovat.

Více informací k tématu naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR ZDE.