EU-Russia year of science 2014

EU-Russia year of science 2014
22.1.2015

Dne 25. listopadu 2014 uzavřela vědecká konference v Bruselu bilaterální Rok vědy EU-Rusko 2014, přesně rok poté, co byla akce 25. listopadu 2013 v Moskvě zahájena. Účelem Roku vědy bylo předvést mnohostrannou povahu spolupráce Evropy a Ruska v otázkách vědy, technologií, inovací a vysokoškolského vzdělávání, vyzdvihnout dosažené úspěchy a poukázat na budoucí příležitosti pro vzájemnou spolupráci.

Závěrečná konference „ Spolupráce EU a Ruska v oblasti STI: příklady fungující praxe z Roku vědy i mimo něj“

S více než 170 společnými evropsko-ruskými akcemi pořádanými během celého roku po Evropě i Rusku, Rok vědy klade důraz na rozdíly a rozmanitost odkazů ve výzkumu, inovacích a vysokoškolském vzdělávání mezi EU, jejími členskými státy a Ruskou federací. Tyto akce poskytují příležitost jednotlivým výzkumníkům, podnikům, laboratořím a výzkumným i vzdělávacím institucím, aby prezentovali své vědecký úspěchy a představili své nápady na budoucí projekty širší veřejnosti. To dalo příležitost vzniku řadě partnerství pro spolupráci mezi evropskými a ruskými výzkumníky.

V průběhy Roku vědy 2014 byl uveden i nový Rámcový program EU pro výzkum a inovace, Horizont 2020, a zároveň také nový Ruský federální cílený program „Výzkum a vývoj v prioritních oblastech vývoje ruského vědeckého a technologického komplexu 2014-2020“. Oba programy si kladou za cíl zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky prostřednictvím podpory experimentální vědy a inovativního, tržně zaměřeného výzkumu, a nabídnout množství příležitostí pro vzájemnou spolupráci.

Akce pořádané v rámci Roku vědy posloužily jako vhodná připomínka toho, že věda a inovace jsou základními složkami jakéhokoliv přístupu, který se zabývá dnešními globálními společenskými výzvami, a také prokázaly, že podobná mezinárodní spolupráce může řešení těchto výzev významně podpořit.

Zdroj: http://eu-russia-yos.eu/