EU nový energetický balíček

EU nový energetický balíček
2.12.2016

Evropská komise 30. listopadu představila dlouho očekávaný energetický balíček, Clean Energy for All Europeans, díky němuž by se měla Evropská unie stát lídrem globálního přechodu k čisté energii.

Evropská unie se zavázala snížit emise CO2 nejméně o 40% do roku 2030. Zároveň přislíbila modernizaci hospodářství Evropské unie, která povede k růst a zaměstnanosti pro všechny evropské občany.

Návrhy mají tři hlavní cíle:

  • prioritizovat energetickou účinnost
  • dosáhnout vedoucího postavení v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve světě
  • zajistit spravedlivé řešení pro spotřebitele.

Nové legislativní návrhy kromě výše jmenovaných obsahují návrh trhu s elektřinou, zabezpečení dodávek elektrické energie a pravidla řízení Energetické unie. Komise navrhuje také novou přístup k ekodesignu, stejně jako strategii pro propojenou a automatizovanou mobilitu.

Můžete si přečíst anglickou tiskovou zprávu Komise nebo přehled obsahu balíčku v češtině na stránkách Euractivu.