EPISCOPE publikoval typologie obytných budov v 16 zemích EU

EPISCOPE publikoval typologie obytných budov v 16 zemích EU
31.10.2014

V rámci projektu EPISCOPE byla vytvořena typologie obytných budov v 16 zemích EU. Česká republika je jednou z nich. Webová stránka obsahuje přehled národních typologií budov ("Building Type Matrix"), typologické brožury (klasifikace národních fondů budov, účinky renovačních opatření, statistická data aj.)

EPISCOPE usiluje o větší transparentnost a efektivitu procesů energetických renovací. Za tímto účelem byly v 16 zemích vedeny pilotní projekty s cílem mapovat implementaci energeticky úsporných opatření a jejich dopad na praktickou spotřebu. 

Více informací ZDE.