Energeticky nezávislá Evropa 2030?

Energeticky nezávislá Evropa 2030?
29.2.2016

Podle analýzy JRC bude do roku 2030 množství energetických úspor větší než spotřebovaný objem energie vyrobené z ropy.

Je pravděpodobné, že Evropa nedosáhne stanoveného dílčího cíle pro rok 2020 - 20 % uspořené energie. Autoři analýzy doporučují zvýšit soukromé investice a zavést garanční fond k odstranění investory vnímaných rizik. Pokud by se zvýšila energetická účinnost na 40 %, celkové množství energetických úspor společně s objemem energie z obnovitelných zdrojů by tak převýšilo objem dovážené energie z fosilních paliv.

Více informací na webových stránkách Joint Research Centre.