Energetická náročnost budov - předběžná dohoda s Evropským parlamentem

Energetická náročnost budov - předběžná dohoda s Evropským parlamentem
8.1.2018

Koncem loňského roku dosáhlo estonské předsednictví předběžnou dohodu s Evropským parlamentem o revidované směrnici o energetické náročnosti budov.

Výsledky jednání byly představeny 20.prosince 2017 velvyslancům EU, přičemž konečná analýza a schválení dohody se očekává na začátku letošního roku. Směrnice podporuje energetickou účinnost a zvýšování úspory energie ve stavebnictví. Přizpůsobuje stávající pravidla s přihlédnutím k aktuálnímu technologickému vývoji.

Revize představila mimo jiné následující novinky ve směrnici:

  • dlouhodobé renovační strategie zaměřené na investice do vysoce energeticky efektivních a dekarbonizovaných budov do roku 2050
  • podpora elektromobility
  • databáze energetické náročnosti budov
  • indikátor inteligentní připravenosti (Smart Readiness)
  • zjednodušení inspekce systému vytápění a klimatizace

Po formálním přijetí bude směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU a právní předpisy vstoupí v platnost o dvacet dní později. Doba transpozice této právní úpravy je 20 měsíců.

Plné znění změn a více informací o dané problematice najdete v tiskovém zprávě EU.