EIT zveřejnil kritéria hodnocení nových znalostních a inovačních společenství v roce 2016

EIT zveřejnil kritéria hodnocení nových znalostních a inovačních společenství v roce 2016
22.10.2015

Evropský inovační a technologický institut v říjnu zveřejnil hodnotící kritéria výzev znalostních a inovačních společenství (KIC). Pro další posílení dopadu a zvýšení motivace k inovacím, které jsou nezbytné k překonání hlavních společenských výzev, EIT pokračuje v rozšiřování svých aktivit a plánuje zveřejnit výzvy k předkládání projektových návrhů ve dvou nových znalostních a inovačních společenstvích:

  • EIT Potraviny: cílem společenství je zajištění udržitelného globálního potravinového řetězce (food4future)
  • EIT Výroba: posílení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu a vytváření konkurenceschopnějších, udržitelnějších a k životnímu prostředí šetrnějších výrobních postupů

Prvním krokem v procesu zavedení nových znalostních a inovačních společenství v listopadu 2016 je zveřejnění hodnotících kritérií. Tato kritéria staví na principech stanovených v Nařízeních EIT a na základních hodnotách EIT o dopadu, excelenci a partnerství. V souladu s posláním institutu, kritéria mají zajistit, aby nové znalostní a inovační společenství mělo všechny požadované náležitosti.

Nové výzvy plánuje EIT vyhlásit 14. ledna 2016.

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Hlavním posláním EIT, který byl jakožto samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je podporovat konkurenceschopnost členských států propojením špičkových institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumných středisek a podniků za účelem zaměření se na hlavní společenské výzvy. Svého cíle se institut snaží dosáhnout prostřednictvím znalostních a inovačních společenství (KICs), což je originální koncept partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. V současné době sdružuje téměř 700 institucí.

Více informací naleznete na www.eit.europa.eu.