Efektivní strategie renovace budov pro veřejnou správu

Efektivní strategie renovace budov pro veřejnou správu
19.6.2018

Dne 7. června 2018 se v Bělehradě konala závěrečná konference projektu H2020 EmBuild. Bylo představeno mj. online poradenství Navigator, které obsahuje praktické pokyny pro přípravu návrhů a implementaci efektivní strategie při renovaci budov.

Projekt H2020 EmBuild se zaměřuje na pomoc veřejným orgánům při vytváření dlouhodobé strategie v mobilizaci investic do energeticky účinné renovace stavebního fondu. Díky nástroji Navigator mohou obce využít komplexního přístupu k plánování, investicím a realizaci, a to jak ve svém rozhodovacím procesu, tak v potřebných systémech podávání a hodnocení zpráv pro rozsáhlé renovace.

Nástroj EmBuild Navigator je strukturován na třech hlavních pilířích: Plan, Invest, Benefits, jejichž cílem je poskytnout místním obcím správnou sadu nástrojů pro vybudování úspěšné strategie renovace veřejných budov.

Navigator začíná plánováním, hodnota strategie totiž spočívá nejen v samotné strategii renovace, ale také v procesu jejího vývoje. Následuje plánování prostředků potřebných pro realizaci strategie. Poslední část je zaměřena na širší přínosy energetické účinnosti.

Další zajímavé informace, kvalitně zpracované podklady a EmBuild Navigator naleznete online.