Efektivní plánování projektů s RETScreen

Efektivní plánování projektů s RETScreen
4.5.2015

RETScreen je volně dostupný software určený k analýze životaschopnosti energeticky efektivních projektů. Jde o výsledek jedné z prvních investičních akcí mezinárodní neziskové organizace Partnerství v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti (REEEP), zaměřený na podporu rozhodování v oblasti čisté energie.

 

RETScreen začala poskytovat kanadská vláda v rámci integrovaného přístupu k řešení klimatických změn a za účelem snižování stupně znečištění životního prostředí. Pomáhá významně snižovat náklady (jak finanční, tak časové), spojené s výběrem a vyhodnocováním potenciálních energetických projektů, a to už ve stádiích předběžné studie proveditelnosti. Tyto náklady často znamenají závažnou překážku v uvádění energeticky efektivních technologií do provozu. RETScreen pomáhá tyto překážky překonávat, čímž umožňuje snadnější start všem projektům zabývajícím se čistou energií.

RETScreen = stanovení životaschopnosti projektu

RETScreen umožňuje odborníkům a podnikatelům určit, zda se navrhovaný projekt v oblasti energetické účinnosti z finančního hlediska vyplatí, zda je životaschopný či ne, a to rychle, jasně, v uživatelsky přátelském formátu a za relativně minimální náklady. Tento softwarový nástroj užívá více než 600 univerzit a vyšších odborných učilišť po celém světě. Byl využit i v projektu Evropské unie, konkrétně pro analýzu energetického potenciálu Kosova pro větrnou energii, malé vodní elektrárny, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy, solární ohřev vody a solární fotovoltaiku. Kanadský CanmetENERGY ve svém nedávném bulletinu popisuje několik nových příkladů využití RETScreen systému v různých odvětvích a nabízí ukázky z Yorkské univerzity v Torontu.

Více informací o RETScreen ZDE.