EEB-CZ na setkání zástupců technologických platforem

EEB-CZ na setkání zástupců technologických platforem
20.10.2014

Dne 19.9.2014 jsme se zúčastnili pracovního setkání zástupců národních technologických platforem. Cílem naší účasti bylo získat kontakty na obdobné platformy s výhledem na možnou budoucí spolupráci. Byli jsme seznámeni s memorandem technologických platforem, jehož hlavním cílem je mimo jiné společný postup při prosazování národních priorit do strategických dokumentů a možnost ovlivnit výzvy českých dotačních programů, a to včetně relevantních operačních programů (OP PIK, OP VVV). K memorandu plánujeme v nejbližší době přistoupit. Setkání se kromě zástupců jednotlivých platforem a Technologické centra AV ČR účastnili také zástupci jednotlivých ministerstev, kteří představili, jaké možnosti pro platformy budou nabízet nové dotační programy. Podařilo se nám také navázat spolupráci se zástupci MPO.

Zpráva ze setkání národních technologických platforem

Soubor přístupný zalogovaným členům od úrovně členství BASIC.
stáhnout
(364 kB)