EEB-CZ na mezinárodní konferenci zaměřené na finanční nástroje

EEB-CZ na mezinárodní konferenci zaměřené na finanční nástroje
22.2.2017

Zástupce Platformy EEB-CZ se příští týden zúčastní čtvrtého meziregionálního setkání projektu FINERPOL, "Investice do energetické účinnosti: italské příklady dobré praxe v používání finančních nástrojů", které se koná 2. března 2017 v italském Trentu.

Na akci budou představeny probíhající iniciativy na místní, národní a evropské úrovni, přispívající ke zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro investice do energetické účinnosti. Řečníci poukážou na příležitosti, podělí se své zkušenosti a pokusí se identifikovat klíčové faktory úspěchu pro financování energetické účinnosti na provozní úrovni.

Zájemci mohou sledovat přenos akce online, k dispozici bude simultální anglický překlad (vznikne i záznam celé konference, ale již pouze v originálním znění). V případě zájmu o online streaming prosím zašlete do pondělí 27. února své jméno a e-mailovoou adresu na finerpol@provincia.tn.it, poté Vám budou poskytnuty přihlašovací údaje.

Program akce je ke stažení vlevo.

O projektu FINERPOL

Cílem projektu FINERPOL je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů pro energetické investice do budov, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).