EEB-CZ: Exkurze a sdílení dobré praxe na CEITEC

EEB-CZ: Exkurze a sdílení dobré praxe na CEITEC
10.3.2017

Zástupci Platformy EEB-CZ a projektového oddělení Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB)  se zúčastnili exkurze na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně, který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Institut vznikl ze společného projektu šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna:

Součástí návštěvy byla schůzka s projektovým oddělením CEITEC, v rámci které došlo k výměně zkušeností s administrací a řízením národních i mezinárodních vědeckých projektů, se kterými mají obě vědecké instituce bohaté zkušenosti. Výstupem je seznam doporučení pro zlepšení běhu projektových oddělení a zjednodušení komunikace s vědeckými pracovníky i klienty. Pro UCEEB byly užitečné zejména praktické zkušenosti CEITECu s velkými mezinárodními projekty, např. ERA Chairs (program Horizont 2020) nebo s granty Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC).
 
Zástupci obou institucí zůstanou v aktivním kontaktu za účely dalšího sdílení praktických informací.