Důvěra investorů v energeticky efektivní renovace

Důvěra investorů v energeticky efektivní renovace
17.2.2015

Investice do energeticky efektivních renovací budov jsou odhadovány na 3,5 bilionu euro. Je jasné, že tyto finance mohou pocházet jen ze soukromého sektoru. Proto na konci roku 2014 zahájil Environmental Defence Fund Europe iniciativu "Evropský projekt důvěry investorů - Investor Confidence Project Europe (ICP Europe)" k urychlení investic do energetické účinnosti standardizací procesu projektové přípravy a související dokumentace.

Americký model ICP projektu vytvořil výraznou trakci mezi bankami, investory, energeticky efektivními odvětvími průmyslu a městskými a státními programy. Vedle standardizačních protokolů iniciativa zahájila systém, který poskytuje validaci třetích stran s názvem Investor Ready Energy Efficiency™, stejně jako iniciativu "otevřená data". V návaznosti na úspěšný průběh amerického modelu, evropská varianta programu ICP dává dohromady investory, banky, majitele nemovitostí a další zúčastněné strany průmyslu za účelem vytvoření otevřených standardizačních protokolů pro rozvoj energeticky efektivních projektů v rámci Evropy.

Standardizace je potřebným výchozím bodem 

Standardizace sjednocuje produkty, urychluje související procesy, snižuje dlouhodobé závazky, urychluje investice, snižuje pracnost a transakční náklady a umožňuje porovnávat výsledky projektu a shromažďovat data umožňující hodnocení výkonnosti projektu. Nejpádnějším důvodem je skutečnost, že investoři a banky nemohou vybudovat týmy energetické efektivity pro ad hoc procesy, které jsou běžnou praxí současného dění v této oblasti, ale jen pro standardizované postupy.

Projekt ICP Europe není vytvářením nových technologických standardů a není snahou zavést model aplikovaný v USA. Cílem projektu je využít již existující standardy v průběhu celého procesu vývoje a dokumentování energeticky efektivních projektů. Evropský a americký model mají společný jeden znak - přístup a základní procesy. Standardy a protokoly obou dvou modelů jsou odlišné, mají rozdílné výchozí technické zázemí. Sjednocené přístupy umožní přitáhnout investory, kteří chtějí investovat do energetické efektivity a působit na obou stranách Atlantiku a celosvětově.

Projekt ICP Europe získal mocnou podporu

Evropská komise ve spolupráci s americkou inciativou vytvořila tzv. Energy Efficiency Finance Investors Group a ta se zavázala stejně jako Mezinárodní energetická agentura (IEA) k jeho podpoře. Pan-evropská koalice bank, investorů, majitelů nemovitostí, energeticko efektivních společností a vládních institucí se stala součástí řídící komise (ICP Europe steering group ZDE).

Investoři mají jasno: standardizace, jinak žádné finance do energetické efektivity

Evropa svých cílů v oblasti změny klimatu a energetické bezpečnosti bez těchto investic nedosáhne. Právě teď je nejvyšší čas pro standardizaci a vytvoření žebříčku energetické efektivity. Pokud ve vaší jurisdikci běží program renovace - ať nový či dlouhodobý, projekt ICP Europe Vám může pomoci implementovat bezplatný otevřený nástroj a metodologii pro lepší a konzistentnější výsledky, přitáhnout a integrovat do něj soukromý kapitál. Více informací ZDE.