Druhá monitorovací zpráva programu HORIZONT 2020

Druhá monitorovací zpráva programu HORIZONT 2020
5.1.2017

Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu programu Horizont 2020, která shrnuje data dostupná k doposud uzavřeným výzvám v letech 2014 a 2015 a poskytuje tak přehled dosavadní implementace programu H2020. Počet žádostí v programu meziročně vzrostl o čtvrtinu.

Výstupy každoročních monitorovacích zpráv budou součástí střednědobého a ex-post hodnocení H2020.

Hlavní závěry:

  • celkem bylo během 2014 a 2015 podáno 275,841 žádostí, přičemž jejich počet meziročně narostl o 23.9 %
  • celková křivka úspěšnosti za roky 2014 a 2015 je 13 %
  • více než 39 % žádostí podaly univerzity, 35.2 % pocházelo ze soukromého sektoru, 18.4 % z výzkumných organizací a 3.5 % z veřejných institucí
  • v pilířích LEIT a SC bylo dosaženo cíle, aby byly příjemcem alespoň 20 % financování MSP; celkově MSP získaly 23,7 % financování a byly zapojeny do 27,6 % projektů
  • během 2014 a 2015 bylo 69.8 % nováčků ze soukromého odvětví, z čehož 68.9 % byly MSP (62.4 % v 2014 a 69.6 % v 2015)
  • MSP celkem podaly necelých 20 500 projektových návrhů (8,564 v 2014 a 11,932 v 2015); průměrná křivka úspěšnosti Nástroje pro MSP byla 7.5 % (9.1 % v 2014 a 6.4 % v 2015)
  • průměrný doba pro udělení grantu v těchto dvou letech byla 201.7 dní (216.6 v 2014, 184.9 v 2015); v FP7 to bylo průměrně 303 dní

Celá zpráva je dostupná na webu Evropské komise.