Dotazník TAČR k účasti v projektech COFUND

Dotazník TAČR k účasti v projektech COFUND
26.2.2018

Technologická agentura ČR zjišťuje, o které další projekty typu COFUND by měly české subjekty aktivní na mezinárodní úrovni zájem.

V současné době je ČR zapojena do tří projektů nástoje COFUND:

Za účelem rozšíření účasti v nástroji COFUND vytvořil TA ČR seznam fungujících projektů typu COFUND (převážně spolufinancovaných H2020), ve kterých není zapojena ČR. Pokud máte zájem se zapojit do mezinárodního projektu, vyplňte do 9. března 2018: krátký dotazník.

Výsledky dotazníku budou předány relevantním resortům a s ohledem na kapacitu budou kontaktováni koordinátoři konsorcií, kteří vajádřeli zájem o zapojení se.