Dotazník pro vlastníky bytových domů

Dotazník pro vlastníky bytových domů
29.1.2018

Řídicí orgán IROP a ČVUT UCEEB se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů. 

 Cílem dotazníku je:

  • Zmapovat potřeby současného trhu a způsobů financování energeticky efektivních opatření
  • Identifikovat požadované služby související s plánováním a financováním daných opatření
  • Zjistit připravenost použít kombinaci nevratných forem financí (dotací) s návratnými finančními nástroji

Ke zjištěným informacím bude přihlédnuto v rámci přípravy finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Klikněte zde k vyplnění dotazníku, zabere Vám cca 5 – 10 minut času.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Terezu McLaughlin Váňovou na e-mailové adrese mclauter@cvut.cz.