Dotace Nová zelená úsporám 2015

Dotace Nová zelená úsporám 2015
17.4.2015

Byl spuštěn dotační program Nová zelená úsporám pro rok 2015. 1. dubna byla otevřena druhá výzva pro rodinné domy z celé ČR a první výzva pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Žádosti jsou přijímány od 15. května do konce října. Podpora se vztahuje na energeticky šetrné novostavby i rekonstrukce. 

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Výše programu pro letošní rok byla stanovena na 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů pro rodinné domy (RD), 500 milionů pro bytové domy (BD). Jednotlivá výše dotace u RD může činit až 50%, u BD až 20% z výdajů, max. výše podpory vyjádřená v Kč může být u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.

Oproti loňské výzvě program zaznamenal změny i novinky. Dle hodnocení profesních svazů k lepšímu.

  • Rozšíření okruhu žadatelů o dotaci. Nově je možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 % (např. výměna oken, dveří, dílčí zateplení).
  • Rychlejší zpracování žádostí - zkrácení lhůt na administraci programu: max. 3 týdny pro schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace. Předpoklad: bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací.
  • Zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na m²: Výše jednotkové dotace se liší dle typu konstrukce, jiná je pro okna, jiná pro fasádu apod. Čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace.
  • Nově možné žádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Nově možné realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m².
  • Nově není třeba použít předepsaný Seznam výrobků a technologií (SVT) povinný pro loňskou výzvu, nadále je pouze doporučený, je však třeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Zvýhodnění RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji: zvýšení dotace o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
  • Úbytek povinných dokumentů při podání žádosti, některé z nich budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření.

Do programu Nová zelená úsporám jsou alokovány finanční prostředky z aukcí emisních povolenek. Na základě schválené změny programu z něho výzvy mohou být vyhlašovány až do roku 2021. Pro rodinné domy budou výzvy vyhlašovány až do roku 2021, pro bytové domy pak každoročně do roku 2019. Pro budovy veřejného sektoru se předpokládá opakované vyhlašování výzev od roku 2019 do roku 2021. Celková odhadovaná alokace programu na další výzvy nyní činí 27 mld. Kč.

Více informací např. na stránkách CPD, kompletní informace včetně elektronického podání žádosti na stránkách programu NZÚ