Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže

Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže
4.11.2016

Po necelém roce od přijetí smlouvy na jednání států OSN v Paříži vstupuje dnes 4. listopadu 2016 oficiálně v platnost mezinárodní klimatická dohoda. Jde o rekordně krátkou dobu mezi schválením dohody na jednání konference OSN a vstupem samotné dohody v platnost. Před 30 dny totiž byly naplněny podmínky pro vstup v platnost této smlouvy, poté co ji ratifikovalo 55 smluvních stran Rámcové úmluvy OSN, jejichž souhrnný podíl na globálních emisích skleníkových plynů dosahoval 55 %. Od naplnění těchto podmínek zítra uplyne měsíc a smlouva tak vstoupí v platnost.

Pařížská klimatická dohoda upravuje mezinárodní rámec ochrany klimatu po roce 2020, kdy nahradí svého předchůdce - Kjótský protokol. Jejím hlavním cílem je přispět k výraznému snížení produkce emisí skleníkových plynů, udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2° C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C.

Snížení emisí skleníkových plynů o 40 % v celé EU

Dohoda přináší také důležitou změnu v tom, že si všechny státy bez rozdílu (tedy rozvinuté i rozvojové) musí stanovit konkrétní příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů a tento příspěvek také naplnit. Česká republika se společně s EU a jejími členskými státy zavázala snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990.

Další informace naleznete na webu United Nations Framework Convention on Climate Change.