Dnes startuje nový dotační program pro občany zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou

Dnes startuje nový dotační program pro občany zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou
29.5.2017

29. května v 10:00 začíná elektronický příjem žádostí do zcela nového, pilotního a celorepublikového programu určeného na hospodaření s dešťovou vodou – Dešťovka. Lidé si díky MŽP budou moci historicky zcela poprvé požádat o dotaci na nádrže pro zachytávání dešťové vody a její využití na zálivku nebo v domácnosti, např. na splachování toalety. Jedna domácnost může dostat až 105 tisíc korun.

100 milionů korun, které má MŽP/SFŽP ČR  v první vlně pro program vyčleněny, stačí odhadem na 3 – 5 tisíc žádostí. Pracovníci SFŽP ČR jsou podle vlastních slov připraveni hodnotit žádosti okamžitě, žadatel tedy může znát výsledek již do tří týdnů.
 

Seznam suchem postižených obcí

O dotaci si mohou požádat lidé po celé České republice. Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoří MŽP jenom v oblastech, ve kterých se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů.
 
Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v obci bylo od roku 2014:
  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Často kladené dotazy na stránkách programu Dešťovka. Seznam obcí v suchých oblastech najdete zde.