Menu

DG Enterprise Evropské komise spustilo nový portál zaměřený na podporu evropských klastrů

DG Enterprise Evropské komise spustilo nový portál zaměřený na podporu evropských klastrů

EU Cluster Portal bude uveřejňovat informace o iniciativách, aktivitách a akcích určených pro klastry a malé a střední podniky v nich sdružené.

 

Spuštěním portálu Evropská komise navazuje na svou dlouhodobu snahu vyzdvihnout význam klastrů pro rozvoj a internacionalizaci malých a středních podniků, zaměstnanost a rozvoj regionálního trhu.

Portál má 4 základní sekce

  • The European Cluster Observatory – poskytuje informace, mapuje nástroje a analýzy klastrů EU a klastrové politiky. Informuje také o akcích pro klastry. 
  • Cluster Excellence – podporuje benchmarking a vzdělávací nástroje pro klastrové organizace 
  • Cluster Internationalisation – umožňuje klastrům se profilovat, vyměňovat si zkušenosti a vyhledávat partnery pro spolupráci v EU i mimo EU 
  • Clusters and Emerging Industries – poskytuje základní informace o iniciativách EU na podporu rozvíjejících se odvětví 

EU Cluster Portal naleznete ZDE.