CZELO vydalo brožuru o unijních programech 2014-2020

CZELO vydalo brožuru o unijních programech 2014-2020
27.1.2015

CZELO, jeden z partnerů EEBCZ, připravili ve spolupráci s CEBRE informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020. Naleznete zde přehledně informace o jednotlivých programech, včetně jejich tematického zaměření, základních pravidel pro implementaci projektů, financování a kontakních údajích a relevatních internetových odkazech pro získání další informace a poradenství.

  

HORIZONT 2020, COSME, COST, Erasmus+, EUREKA, EUROSTARS2, LIFE a další programy přehledně.

Cílem této publikace je podat všem zájemcům včetně malých a středních podniků přehled o možnostech financování jejich výzkumných a inovačních aktivit, ale také podnikatelských záměrů z prostředků Evropské unie a dalších evropských iniciativ. Žadatelé v rámci unijních programů by měli vědět, že vstupují do konkurence se subjekty z ostatních členských států, jejich projekty by měly vytvářet tzv. přidanou evropskou hodnotu a míra spolufinancování ze strany žadatele je často vyšší než u projektů financovaných například ze strukturálních fondů. Přesto jsou unijní programy vhodnou alternativou pro realizaci projektů, pro které nelze získat podporu na národní úrovni. Zároveň jsou příležitostí pro spolupráci se zahraničními subjekty a sdílení zkušeností a dobrých praktik.

Brožura je k dispozici v elektronické formě pod odkazem ZDE nebo přiložená vlevo ve formátu PDF.