CraftEdu – školení školitelů

CraftEdu – školení školitelů
13.5.2020

Společnost SEVEn zve na iniciační online setkání Školení školitelů v rámci projektu CraftEdu, pořádané ve spolupráci s katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Rokem 2020 vstoupila v platnost povinnost stavět v České republice již jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Do konce roku bude tato povinnost platit ve všech členských státech EU. Ve Francii například staví všechny nové budovy podle národní definice nZEB již od roku 2013.

Nové požadavky na snižování energetické náročnosti budov znamenají významný posun pro celý stavební průmysl. Vyvíjejí se stále lepší stavební materiály a jsou uplatňovány nové postupy při výstavbě. Moderní konstrukce kladou vyšší nároky na kvalitu a přesnost prováděných prací a tím i na znalosti a dovednosti pracovníků různých řemeslných profesí a jejich vzájemné spolupráce a koordinace na stavbě. Právě za tímto účelem vznikl mezinárodní projekt CraftEdu, který systémově pomáhá vybraným řemeslným profesím s adaptací na nové požadavky výstavby. Projekt přináší komplexní a inovativní školicí programy včetně online vzdělávání pro osm řemeslných profesí, mezi které patří tesař, hydroizolatér, elektrikář, kominík, montér výplní otvorů a montér otopných, větracích a klimatizačních systémů. Výukové programy jsou určeny jak profesionálům z praxe, tak i středním odborným školám a odborným učilištím. Předností programů je zapracování zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí, a to zejména z Rakouska. Projekt CraftEdu stanovuje národní kvalifikační rámec pro řemeslné profese a rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání na Slovensku, Rakousku a Bulharsku. Projekt k tomu využívá zkušenosti z předchozích obdobných projektů v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie, více na https://www.craftedu.eu/.

Školení se uskuteční v úterý 26. května 2020 od 9:50 do 12:40 za pomoci online nástroje GoToMeeting. Na programu bude mimo jiné pedagogická koncepce, kvalifikační a hodnoticí standardy, výukové materiály, učební plány jednotlivých profesí a představení školícího centra. Podrobný program naleznete zde.