COP21 - Klimatická konference v Paříži

COP21 - Klimatická konference v Paříži
11.1.2016

Po dvou týdnech náročných jednání přijali 12. prosince účastníci konference tzv. Pařížskou dohodu o snižování dopadů klimatických změn. Všech 196 států se shodlo, že do konce století udrží globální oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia a budou se snažit směřovat k ještě nižšímu teplotnímu cíli 1,5 stupně.

Také by ve druhé polovině století mělo být dosaženo rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a emisemi přirozeně pohlcovanými v přírodě, tak aby byly výsledné emise nulové. Svého vrcholu by ovšem měly emise dosáhnout co nejdříve, a pak už by mělo vypuštěné množství jen klesat.

Sliby jednotlivých států ovšem nejsou závazné a ve své současné podobě k dosažení cíle nestačí. Zásadní roli proto bude hrát v příštích letech mechanismus pro pravidelné pětileté vyhodnocování národních plánů a možné zvyšování závazků.

Dohoda bude otevřena k ratifikaci v dubnu 2016. Aby se stala právně závaznou, musí ji schválit nejméně 55 zemí, které tvoří nejméně 55 % světových emisí skleníkových plynů. Následující konference COP22, jež se má konat v marockém Marrákeši, je naplánována na listopad 2016.

Více informací k tématu naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.