Co přinese novela energetického zákona?

Co přinese novela energetického zákona?
4.6.2015

Novela energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) přináší lepší podporu pro malé domácí elektrárny. Poplatky za zelenou energii se budou ale počítat podle kapacity jističe.

Podporované zdroje energie, například větrné a sluneční elektrárny zatím povinně dotovali jenom spotřebitelé elektřiny. Kdo neodebere žádný proud, nemusí ekologickou výrobu elektřiny podporovat vůbec. Novela energetického zákona sice zavádí jednotku Kč/A/měsíc podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem, ale zároveň garantuje, že nikdo nezaplatí více než doposud.

Nový energetický zákon připomíná, že by se mělo nejen šetřit energií, ale také by se měla optimalizovat velikost jističe. Právě přístroj před elektroměrem určuje, jaké množství energie distributor rezervuje danému odběrnému místu.

Novela zákona dále sníží administrativní zátěž zájemců o malé zdroje energie do 10 kW. K provozování solární elektrárny nebude potřeba vlastnit živnostenský list ani licenci. Zároveň budou moci provozovatelé odebírat elektřinu z centrální sítě, pokud nebudou mít dostatek energie ze solárních panelů. Novela energetického zákona však domácí zdroje elektřiny zdraží kvůli ekologické dani z elektřiny.

Energetický zákon dále zavádí změny ve vedení regulačního úřadu. V čele Energetického regulačního úřadu bude pětičlenná Rada. Členy a jejího předsedu bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů bude 5 let, rada bude rozhodovat hlasováním, přičemž každý člen bude mít jeden hlas. Vícehlavý sbor doplní nebo nahradí dosavadní jedinou předsedkyni, jmenovanou prezidentem republiky a odvolatelnou pouze ze závažných důvodů.

Více informací naleznete zde.

Novela energetického zákona zde.