Co je EPBD?

Co je EPBD?
19.6.2015

Na Evropském týdnu udržitelné energie (EUSEW), který se konal 15. - 19. 6. v Bruselu, vystoupila  iniciativa zabývající se implementací Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Jednání o Směrnici o energetické náročnosti budov jsou společnou iniciativou členských států Evropské Unie a Evropské komise, která vznikla v roce 2005.

Tato iniciativa spojuje zástupce národních ministerstev nebo jejich přidružených institucí, které mají za úkol připravit technickou, právní a administrativní podporu pro Směrnici o energetické náročnosti budov v každé zemi Evropské Unie (2002/91/EC).

Hlavním cílem iniciativy je podpořit sdílení informací a zkušeností ze zavádění této důležité evropské směrnice. Směrnice je zaváděna ve třech fázích: 2005-2007, 2007-2010, 2011-2015.

Na společných jednání, která jsou organizována mezinárodně, se pravidelně schází více než 120 účastníků z 29 zemí. Jako podpora komunikace slouží webová platforma a aktuální národní reporty.

Samotná směrnice je považována za významný právní akt politiky energetické efektivity Evropské Unie. Byla přijata, aby podpořila Kjótskou dohodu, bezpečnost dodávek energie a konkurenceschopnost v energetické oblasti.

Iniciativa je financována z evropských fondů v rámci programu Evropská konkurenceschopnost a inovace.

Více informací zde.