Česká republika a energetická unie

Česká republika a energetická unie
23.3.2015

Energetická unie, na jejímž vytvoření v současné době Evropská komise pracuje, je jedním z nejambicióznějších evropských projektů. Cílem je všechny unijní země propojit dostatečně silnou infrastrukturou pro přenos elektřiny a plynu a zajistit všem dostatek energie za dobrou cenu, snížit závislost EU na nestabilních dovozech fosilních paliv a snížit výdaje na dovoz energie dosahující více než 400 miliard EUR ročně. Členské země snahu o vytvoření unie podporují. Konkrétní legislativní návrhy pak začnou vznikat od konce letošního roku.

Co přinese energetická unie České republice a jaká jsou největší úskalí jejího vytvoření

V reakcích českých poslanců a europoslanců převládají v hodnocení přínosů energergetické unie pro Českou republiku pozitivní názory a očekávání, a to zejména pokud jde o zvyšování energetické účinnosti, právo každého státu nadále si volit svůj energetický mix a vzájemnou interkonektivitu sítí. Obecná shoda panuje ohledně možných úskalí projektu, která se začnou objevovat při vzniku konkrétních legislativních návrhů a projednávání s jednotlivými členskými státy, při řešení přístupu k mezistátním energetickým dohodám i vnitrostátní energetické politice včetně grantových programů pro obnovitelné zdroje. 

Česká republika vyjádřila projektu plnou podporu. Zda se podaří energetickou unii vytvořit a zda přinese skutečné výsledky se dle odhadů ukáže v příštích dvou až třech letech.

Konkrétní reakce českých poslanců a europoslanců najdete ZDE.