Čerpání dotací pro energetické úspory je v ČR minimální

Čerpání dotací pro energetické úspory je v ČR minimální
15.12.2017

Čerpání evropských dotací pro energetické úspory v České republice vázne. Prozatím bylo vyčerpáno necelých 16% z celkových 60 miliard korun, které byly vyčleněny v jednotlivých operačních programech na období 2014-2020. 

Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je v jednotlivých oblastech k dispozici Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), kde je celkem 20 miliard korun, zhruba 14 miliard korun je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), který patří pod ministerstvo pro místní rozvoj, a 24,6 miliardy korun v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), který patří pod ministerstvo pro životní prostředí. Dalších zhruba 20 miliard korun nabízí Nová zelená úsporám, která je financována z výnosů za prodej emisních povolenek.

Příčin, proč doteď bylo vyčerpáno jen 9,5 miliardy korun, může být několik. MPO vidí problém v tom, že Evropská komise schválila programy pro ČR až v roce 2015 a k vyhlášení prvních výzev došlo až ke konci roku 2015. Dalším důvodem může být, že některé podmínky pro poskytnutí dotací v oblasti úspor energie byly na počátku nastavovány ze strany správců programů poměrně tvrdě. V neposlední řade může mít vliv na nezájem o dotace i to, že na trhu je velké množství dotačních peněz a řada potenciálních žadatelů o dotace prioritně řeší jiné problematiky, než zvyšování energetické účinnosti.

MPO nyní připravuje a zavádí opatření, která podněcují k úsporám energie nejen v podobě investičních podpor. Z neinvestičních podpor se jedná o programy Efekt a Úspory energie s rozumem.