Byla založena největší světová koalice měst v boji proti klimatickým změnám

Byla založena největší světová koalice měst v boji proti klimatickým změnám
23.6.2016
Dvě největší městské iniciativy zabývající se energetikou a změnami klimatu, Pakt starostů a primátorů („EU Covenant of Mayors“) a Dohoda starostů („Compact of Mayors“), se rozhodly spojit své síly a 22. června 2016 oznámily založení Globálního paktu starostů a primátorů pro oblast klimatu a energetiky („Global Covenant of Mayors for Climate & Energy“), světové iniciativy měst a místních samospráv, jejímž cílem bude zmírňování klimatických změn.

Díky této jedinečné iniciativě bude vytvořena největší globální koalice měst zavázaných k ochraně klimatu, která bude čítat více než 7 100 obcí ze 119 zemí a šesti kontinentů, což představuje více než 600 milionů obyvatel, tedy přes 8 % světové populace.

Prostřednictvím své účasti v Globálním paktu starostů a primátorů pro oblast klimatu a energetiky, a s podporou zakládajících partnerů, města a místní samosprávy budou moci:

  • efektivněji propagovat svou ambiciózní vizi na celém světě a tím podpořit přechod k nízkouhlíkovému hospodářství, přizpůsobování se současným i budoucím změnám klimatu a zajištění přístupu k čisté a cenově dostupné energii;
  • upevnit vedoucí úlohu měst a místních samospráv v boji proti změnám klimatu, jež bude založená na důsledném a transparentním shromažďování údajů s napojením na Organizaci spojených národů;
  • spustit institucionální politické procesy za účelem zahrnutí klimatických opatření do městských struktur a politik;
  • podporovat systémy a opatření pro zlepšení přístupu k čisté energii.

Aktivity nové iniciativy budou naplno spuštěny od 1. ledna 2017.

Pro více informací navštivte webové stránky BUILD UP.