Byl zahájen 16. ročník soutěže Česká hlava

Byl zahájen 16. ročník soutěže Česká hlava
5.5.2017

Obecně prospěšná společnost Česká Hlava vyhlašuje letos již 16. ročník stejnojmenné soutěže pro české vědce, Česká hlava. Příjem nominací na nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v zemi dosáhnout, byl právě zahájen.

Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

 

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích:

  • Národní cena vlády Česká hlava
  • Cena společnosti Kapsch, cena Invence
  • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu – Industrie
  • Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy
  • Cena Doctorandus za přírodní vědy
Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2017. Bližší informace naleznete na www.ceskahlava.cz.